rss      tw      fb
Keres

 

Nidermüller Péterről

Írások, elemzések:

 

A keresztény Európa mítosza


Misconception – flickr/El Album de Todd

„…a miniszterelnök nemcsak csúsztat és mellébeszél, hanem szemlátomást végképp rabjává vált egy Európában egyedülálló, anakronisztikus és valóságidegen társadalomfelfogásnak és történelemképnek, saját, sehová sem vezető fantazmagóriáinak.”

A fundamentalizmus vaksága


Spray River (Alberta, Kanada) – Wikipedia/ Guenter Wieschendahl

„Az LMP egyébként… be is tartotta az ígéretét, ugyanis ő az egyedüli demokratikus párt ebben az országban, amely időről időre együttműködik a Jobbikkal.”

Tévedések szomorújátéka


Die Proklamierung des Deutschen Kaiserreiches (Anton von Werner, 1885) – Wikipedia

„…az egészet oly mértékig hatja át valamiféle nehezen érthető irracionális gyűlölködés, hogy végképp megszűnik a lehetősége mindenféle értelmes vitának. A tények erejüket vesztik az aljas indulatkeltéssel szemben.”

A „többségi demokrácia”


flickr/Nwardez

„…az ’új államalapítást’ látványos módon ünnepli meg az Operaházban. A Fidesz látszólag hatalma csúcsára jutott. A valóságban azonban 2012 a nagy kudarcok éve lesz, a nagy összeomlás első lépcsője.”

„Mi tudjuk, mi a demokrácia igazi értelme”


Fall of the Damned (Hieronymus Bosch,
kb. 1490) –
Wikipedia

„…mindenütt veszélyt, fenyegetettséget, ellenséges szándékokat vél felfedezni. Ezért vált a kormányzati filozófia alapjává a szó minden értelmében vett bezárkózás, a saját, megrögzött fantazmagóriáikhoz való esztelen ragaszkodás.”

Látszik-e a jövő? − II. rész


Watching, Waiting – flickr/farlane

„…a mellébeszélésnek, a felelőtlen ígérgetésnek, a hazudozásnak, a retorikai ügyeskedésnek, a gátlástalan félrevezetésnek, a ’ne azt figyeljék, amit mondok’ mentalitásának, s általában a bezárkózás politikájának kell radikálisan véget vetni.”

Látszik-e a jövő? – I. rész


Alone – flickr/farlane

„…ebben az országban ma az egyik legsúlyosabb probléma a politikai pluralizmus, a demokratikus kereteken belül maradó politikai választék elégtelensége, sőt, hiánya.”

Egy vita tanulságai


Perspective – flickr/lokdude

„Joggal mondhatják sokan, ennél azért súlyosabb bajaink, gondjaink is vannak. S ez igaz. Mégis azt gondolom, időnként érdemes, sőt, szükséges kitekinteni máshol zajló vitákra, más országok társadalmi, kulturális konfliktusaira.”

Oslo tanulsága


Phantom of Time – flickr/koppedelaney

„…Oslo tanulsága elsősorban nekünk szól. Nekünk, mert nincs még egy olyan európai ország, ahol a hivatalos kormányzati politikának oly mértékben része lenne a baloldallal, a balliberalizmussal szembeni gyűlöletkeltés, mint Magyarország.”

Széljegyzet a választási törvényjavaslatról


Frames of the future – flickr/morgennebel

„Elég, ha egyszer csak, mint a mesében, egy éjszaka alatt valamelyik párt szavazatgyűjtő pontjaira – senki sem tudja, honnan − hirtelen nagyszámú kopogtatócédula érkezik. Épp annyi, amennyi a választásokon való induláshoz szükséges.”