rss      tw      fb
Keres

 

Nidermüller Péterről

Írások, elemzések:

 

A gazdaságpolitika ürügyén


Apocalyptic Horse – Albert Tucker (1956) – flickr/yakshini

„…a mai magyar politikában és politikai kultúrában mind erőteljesebben terjed az önnön érdekén kívül semmire sem figyelő ostoba erőszakosság, a szakmai dilettantizmus, a gyengéken, az elesetteken való átgázolás.”

Rövid utószó egy vitához

„Nem arról van-e szó, hogy a Fidesz mélyen amorális nyelvi és politikai kultúrája ennek a társadalomnak, ’a zembereknek’ a lenézésén alapszik? Nem azért beszélnek-e így a Fidesz politikusai, mert meg vannak győződve, ’ezek’ csak ezt a nyelvet értik?”

A Fidesz, az emberek és az alkotmánybíróság

„Hol van Európában még egy ország, ahol az alkotmánybíróság kompetenciáját a népszavazás jogköréből vezetik le – méghozzá ilyen, korlátozó értelemben? Arról nem is szólva, hogy ’az emberek pénzéről’ hadd döntsenek az emberek.”

Hajléktalanok

Niedermüller Péter

„…a rendnek ez a mítosza úgy tekint a hajléktalanokra, de általában a szegényekre, és ’természetesen’ a cigányokra is, mint társadalmi értelemben vett ’tisztátalanságra’, ’piszokra’.”

A köztársasági elnök beiktatásához

Niedermüller Péter


Aranyborjú-bűnbak – flickr/koppdelaney

„Az ’embert’ még mindig elgondolkoztatja… mennyi bizonytalanság, gyengeség lehet bennük, ha még mindig ezekre az elcsépelt retorikai fordulatokra, erre az anakronisztikus mitológiára van szükségük.”

Fidesz-ország

Niedermüller Péter

„Fidesz-országban azért rossz élni, mert a politikát az ostobaság, a hozzá nem értés, esetenként a dilettantizmus, a következetlen, összevissza beszéd, hatalmi arrogancia, megtévesztés és félremagyarázás, populizmus, avítt pátosz, nacionalista felhangok, mások semmibevétele, az erőszakos rendteremtés, a párbeszéd, a konszenzuskeresés hiánya jellemzi.”