rss      tw      fb
Keres

Párhuzamos korrajzokEz év őszén felélénkült a magyar belpolitikai élet. Hazai olvasóink kedvéért a közelmúlt híreit az MTI által kiadott hiteles magyar fordításban adjuk közre.

Kövér László házelnök a Fidelitas választmányi ülésén kijelentette, hogy ahová eddig az IMF betette a lábát, ott gazdasági és szociális katasztrófa történt. (Bár pártunk soraiba az utóbbi időkben befurakodott kispolgári elemek tagadják az osztályharc fontosságát, a Központi Vezetőség ismételten hitet tesz amellett, hogy a szocializmus megsemmisítésére törekvő  imperialista-monopolista erőkkel nincs és nem is lehet kompromisszum.)

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott interjújában leszögezte, hogy az IMF-fel kötendő szerződés egyfajta biztosítás lesz, amely semmiben nem korlátozza Magyarország szuverenitását. Hozzátette, hogy miután az ország önállóságáért vívott harc sikeresen lezárult, a gazdasági növekedésé lesz a főszerep. (A leghatározottabban szembe kell szállni a párt egységét bomlasztó, az osztályharc állandó éleződéséről szóló trockista-anarchista nézetekkel. Pártunk Központi Bizottsága mindig is kiállt a különböző társadalmi rendszerek békés együttélésének lenini politikája mellett.)

Kósa Lajos alelnök úgy nyilatkozott a televízióban, hogy az IMF-fel való szakítás soha nem merült fel komolyan a Fideszben. (Pártunkba beférkőzött kispolgári-kalandor elemek hiába próbáltak meg éket verni hazánk és a Tito elvtárs vezette jugoszláv kommunisták közé; a békéért folytatott engesztelhetetlen harcban a magyar munkásosztály vállt a vállhoz vetve menetel együtt a soknemzetiségű Jugoszlávia legjobbjaival.)

Giró-Szász András kormányszóvivő szerint a magyar államadósság küszöbönálló leminősítésével kapcsolatos híreket a hitelminősítő intézetek bosszúja motiválja. (Nem titok, elvtársak, hogy a nyugatnémet revansistákkal egy követ fújó amerikai imperialisták pánikba estek a szocialista tábor kimagasló munkasikereitől és most minden vonalon megkísérlik lekicsinyelni ezeket.)

Selmeczi Gabriella Fidesz-szóvivő szerint az MSZP és a Demokratikus Koalíció paktumot kötött, melynek értelmében Gyurcsány Ferencet jelölnék köztársasági elnöknek. (Kihasználva a parasztság egyes elemeinek a rég letűnt korok ideológiájához való kötődését, klerikális körök az egyházi nagybirtokrendszer és a tized visszaállítását forgatják fejükben a valutaspekuláns Mindszenty József vezetésével.)


Carlos Marx (Diego Rivera) – flickr/Travis S.

A Fidesz a jövő héten indítványt nyújt be, mely az Alaptörvény preambulumába foglalná a Magyar Szocialista Párt felelősségét az 1945-90 között elkövetett nemzetellenes bűntettekben. (Nyíltan ki kell mondanunk, elvtársak, hogy a népi demokrácia magasabbrendűségét megkérdőjelező kispolgári-anarchista csoportocskák tulajdonképpen a fasiszta Horthy-rendszerben elkövetett súlyos bűneiket akarják ily módon elleplezni.)

Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Nemzetnek adott interjújában kifejtette, hogy a pénzmozgatásra és spekulációra épülő, csődbe jutott nyugati gazdasági modellt Magyarországon egy új, munka alapú társadalom fogja felváltani. (Pártunk kitartó erőfeszítéseinek hála a magyar munkásosztállyal szövetséges parasztság verejtékes munkájának gyümölcsét immár nem a kozmopolita nagytőkések és a velük egy követ fújó nagybirtokosok szüretelik le.)

Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán tartott előadásában kifejtette, hogy az előző kormányok elhibázott gazdaságpolitikájával szemben a nemzeti összefogás kormánya megszorítások nélkül lett úrrá a pénzügyi válságon. (Fiatal munkáskáderek előtt tartott beszédében Vas elvtárs kiemelte, hogy míg a világimperializmus rendszere a proletariátus féktelen kiszipolyozására épül, a szocializmus alaptörvénye a munkásosztállyal egységbe tömörült parasztság életszínvonalának megszakítás nélküli emelése, melyre a párt elvi politikája a  garancia.)

A magyar miniszterelnök kijelentette, hogy a Hoffmann Rózsa államtitkár által kidolgozott köznevelési törvény tervezetét a kormány több olvasatban megtárgyalta és elfogadta; így aki a törvényt alkalmatlannak minősíti, közvetetten a kormányt és annak elnökét támadja. (Meg kell mondani, hogy visszaélve marxista-leninista pártunkban meghonosodott elvtársi nyíltsággal egyesek ma már odáig merészkednek, hogy kétségbe vonják a Központi Vezetőség, sőt egyenesen pártfőtitkár elvtárs iránymutatásának helyességét, ami megengedhetetlen.)

Az idők változnak, de a panelek gyanúsan ugyanazok. Csak éppen – Deutsch Tamás immár klasszikussá vált mondása nyomán – más logaritmus szerint vannak összerakva. Büszkén vallhatjuk, hogy egy gazdasági és szociális katasztrófa megvalósításában szuverenitását visszanyert hazánk ma már nincs rászorulva az IMF segítségére. S ha a MSZMP jogutódlásának kérdése lezárul, a Magyar Dolgozók Pártjának értékes szellemi örökségéért a jelek szerint többen is csatasorba állhatnak.Endrődi Gábor közgazdász, cégvezető

Írásai a GalamusbanHa tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!