rss      tw      fb
Keres

Ideje lenne számolni: nincs 15 millió magyar

Ahányszor, és mostanában egyre többször, azt hallom, hogy politikusok 15 millió magyar nevében beszélnek, vagy 15 millió magyarért tesznek valamit, annyiszor azt kérdezem magamtól „aztán ezt számot mégis honnét veszik?” Ugyanis akárhogyan nézem még az 1910-es népszámlálás adatai szerint sem került 5 millió magyar a határon kívül. Sok, de nem 5 millió és persze azóta sok víz folyt le a Dunán.

Kezdjük azzal, hogy az 1910-es népszámlálásban* nem az anyanyelvre kérdeztek rá, hanem arra, hogy az állampolgár melyik nyelvet beszéli legkönnyebben, illetve munkája folyamán melyik nyelvet használja leginkább. Ezen az alapon Csehszlovákiához került 1,063,030 magyar ajkú, beleértve azokat is, akik a mai Ukrajna területén éltek. Romániához került 1 704 851 magyar. Horvátországban lakott  8245 magyar ajkú, míg Szerbiához csatolt területekre 441 787 magyar került. Ausztriához mindössze 26 183. Akárhogyan is számolom, de ez mindössze kb. 3,2 millió magyart jelent.

De mint említettem, azóta sok víz folyt le a Dunán. Például 50-100 000 magyar hagyta ott Csehszlovákiát még 1921 előtt, leginkább állami hivatalnokok. Hasonló volt a helyzet Romániában is. Így aztán az 1921-es csehszlovák népszámláláskor már csak 738 517 vallotta magát magyar anyanyelvűnek, de ehhez hozzá kell még adni azt a 150 237 személyt, akiket „zsidó” rubrikába helyeztek, hogy ezzel kisebbítsék a magyarok számát, ugyanis a Csehszlovákia területén élő zsidók óriási többségükben magyar ajkúak voltak. Ezt a kb. 150 ezer embert elég nagy bizonyossággal a magyarsághoz lehet számítani. Tehát már 1921-re a magyar közösség már elveszített 174 266 embert. Egy részük elhagyta a országot, mások, kétnyelvűek lévén, a megváltozott körülmények között a szlovákot választották. Manapság Szlovákiában 520 728 ember vallja magát magyarnak.

A Romániához csatolt területeken, ahol az 1910-es népszámlálás szerint 1 704 851 magyar élt, 1930-ra már csak 1 353 675 vallotta magát magyarnak. Ezt a számot nem hiszem hogy túlságosan komolyan kellene venni, mert még ma is ennél több magyar él Romániában. A 2002-es népszámlálás szerint 1 431 807. Ebből a számból az is kitűnik, hogy az asszimiláció nem olyan óriási, mint ahogy azt többen Magyarországon vélik.

Jugoszláviához került 441 787 magyar nyelvű ember, de a számuk már 1921-re lecsökkent 382 070-re. Manapság pedig már csak 290 ezer magyar él a Vajdaságban.

A volt Kárpátalja először Csehszlovákiához került, ahol 1910-ben 169 434 magyar nyelvű ember élt. 1921-re számuk 103 690-re csökkent. Itt is külön rubrikába tették a zsidókat, akiknek száma 79 715 volt. Itt azt hiszem, nem lehet egyszerűen minden zsidót magyar anyanyelvűnek tekinteni, mert ebben a régióban igen sok volt a jiddisül beszélő ortodox zsidó. Érdekes viszont, hogy itt mind a magyarok, mind a zsidók száma ahelyett, hogy csökkent volna, nőtt 1921 és 1930 között. 1930-ban 109 472 magyar és 91 259 zsidó volt. Érdekes az is, ha ezeket a számokat összevetjük a mai adatokkal. A magyarajkúak száma ma Ukrajnában 156 000! Tehát itt sem lehet azt mondani, hogy erőszakos asszimiláció következtében a magyarság fogyóban lenne.

A magyarok száma elhanyagolható Horvátországban. Talán 5000 lélek, ha él ott. Ezért kellett nevetnem valamelyik reggel, amikor azt olvastam, hogy Martonyi János büszkén emlegette: bizony a horvátoknak semmi problémájuk nincs a kettős állampolgársággal. Még jó!


moramuzeum.hu

Ha összeadjuk a mai adatokat, akkor a környező országokban hivatalosan 2 242 535 magyar él. Hát ez bizony még fele sincs annak az 5 milliónak, amit a politikusok hajtogatnak. Antall József még csak lélekben akart 15 millió magyar miniszterelnöke lenni, Schmitt Pál már egyenesen azt mondja, „Emeljük fel szívünket, vállaljunk 15 millió magyar ember sorsáért felelősséget,” de Németh Zsolt még ennél is továbbment, amikor a nemzeti összetartozás napjáról beszélt a parlamentben: „Magyarország végre a tizenötmilliós magyarság állama lehet.” Aztán mégis hogyan? Itt már nemcsak a nem létező 15 millióról van szó, hanem egy 15 milliós lélekszámú államról. Ide jutottunk. Egy 15 milliós magyar államhoz.


*A régebbi népszámlálási adatokhoz C. A. Macartney két híres könyvét használtam: Hungary and Her Successors: The Treaty of Trianon and Its Consequences, 1919-1937 (London, Oxford University Press, 1937) és October Fifteenth: A History of Modern Hungary, 1929-1945 (Edinburgh: University Press, 1957).


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!