rss      tw      fb
Keres

Bolgár György interjúi a Galamusban - 2012. március 7.

Kossuth téri fakivágás: miért volt csak egyetlen ügyfél?
Eigner Éva ügyvéd

Eigner Éva: – Csak azt a téveszmét szeretném eloszlatni – ha még időben szólok és a többiek esetleg nem szóltak –, hogy igenis van olyan eljárás, hogy jogerőre tud emelkedni egy határozat anélkül, hogy ez jogsértésnek minősülne.

Bolgár György: - Milyen alapon?

- Ha a fellebbezési jogról lemondanak azok, akik ebben az eljárásban ügyfelek. Nem láttam a határozatot, de gondolom, a határozat végén fel van tüntetve, hogy kik azok, akik ezt a határozatot kapták.

- Kitér az ügyfelekre, jó helyen kapizsgál. Azt mondja, hogy „az ügyféli kör meghatározása során megállapítottam, hogy a kérelmező a Magyar Állam nevében eljáró Országgyűlés Hivatala a jelen eljárásban az ügyfél. A tárgyi ügyben egyéb ügyféli jogosultságot nem állapítottam meg. Tárgyi ügyben egyéb ügyfél nem jelentkezett be írásban. Ezek alapján más érintett ügyfél ügyféli jogállását megállapítani nem tudtam.”

- Akkor ez még egyszerűbb, tehát nem kell a sok szakhatóságot megkérdezni és az ő nyilatkozatukat bevárni, hanem kizárólag az Országgyűlési Hivatal mint egyetlen ügyfél jogosult a tizenöt napon belül fellebbezni. Ha viszont erről a fellebbezési jogáról lemond, aznap akkor sem mondhatja le.

- Lehet, hogy a kérelmében is benne van, hogy lemond a fellebbezési jogáról?

- Azt az új Ket. szerint nem lehet megcsinálni. Az új közigazgatási eljárásról szóló törvény szerint már előre nem lehet megtenni, régen lehetett. De most nagyon sok önkormányzat még ilyen blankettákat is nyomtat a kedves ügyfelek számára, hogy fussanak egy kört, hogy minél előbb jogerős lehessen egy-egy határozat. Jelenleg pedig gondolom, hogy az Országgyűlés Hivatala minden további nélkül megtette azt, hogy hozott egy nyomtatványt vagy írt egy nyilatkozatot, miszerint a határozatot megismerte, azt tudomásul veszi, és az ellen fellebbezéssel nem kíván élni. A mai Ket. ezt engedélyezi, azt mondja, hogy minden további nélkül, akár aznap, de a tizenöt napon belül bármikor csak annyi a korlátja, hogy nem lehet utána visszavonni. Tehát olyan nincs, hogy első nap lemondok róla, három nap múlva meg azt mondom, hogy ja, bocs mégis fellebbezek.

- Azt minek alapján állapítja meg a hatóság, hogy ki az ügyfél és ki nem? Hiszen a Kossuth téren valóban ott van a Parlament, de vannak ott más házak is, más lakók is, más érintettek is.

- Ebbe nem szeretnék belemenni, mert ez nyilvánvalóan a hatóság játéka.

- Épp ezért érdemes belemenni, legalább ennyire, hogy ennyit kimondjunk, hogy ha játék, akkor játék.

- Nyilván. Azt üzenem én ezzel a nem nyilatkozással, hogy az államigazgatási eljárás – amit most már közigazgatási hatósági eljárásnak nevezünk – részletesen taglalja, hogy kit kell ügyfélnek minősíteni. Az ügyfél az, akit ő annak állapít meg, de ügyfélként be is lehet jelentkezni. Ebben az esetben pedig, ahogy hallom, nem nagyon sikerült a potenciális ügyfeleknek tudomást szerezniük arról, hogy ők is esetleg ügyfélnek minősülnek.

- Ügyfelek lehetnek, hiszen ezek szerint, ha nem én olvastam jól a kézzel írt bejegyzést, hogy jogerős, hanem az V. kerületi képviselő, akkor még aznap jogerőssé vált.

- Valószínű, hogy aznap.

- Tehát senki nem tudhatta meg, hogy ő ügyfél is lehetne és bejelentkezhetne.

- Mert nem tudott róla, hogy megindult egy eljárás. Az mondjuk kellemetlenebb, hogy azt tartom valószínűnek – miután a Ket. szerint kötelező az eljárás megindulásáról is értesíteni az ügyfeleket –, hogy tizenöt nappal korábban meg kellett hogy induljon egy eljárás, és erről értesült az Országgyűlés Hivatala, akit ő ügyfélnek vélt. Hogy az ügyféli kört milyen mélyen tárta fel a hatóság, azt én így nem tudom megállapítani, valószínű hatalmas nagy lehetősége van az önkormányzatnak, hogy eldöntse, hogy ügyfélnek minősítse-e a szomszédokat, akik általában az ilyen típusú ügyekben mindig automatikusan ügyfélnek minősülnek vagy a szakhatóságokat, akiket bármilyen egyéb szempontból érinthet a rendelkezés. De idézőjelben azt mondom, hogy a közigazgatási hatóság önkényén múlik, hogy ő kit állapít meg, de aki még pluszban bejelentkezik ügyfélnek, azok ügyféli minősítéséről dönthet vagy nyilatkozhat. Ebben az esetben meg nem volt ideje a népnek – gondolom én – ügyfélként bejelentkezni.

- Igen. De szép dolog is ez a jog. Csak tudjunk élni vele.Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!


Izsák Jenő karikatúrái