rss      tw      fb
Keres

Bolgár György interjúi a Galamusban - 2012. május. 10.

Még nem tudja, hogyan dönt
Habis László, Eger polgármestere


Bolgár György: - Azt olvasom, hogy Ön bocsánatot kért Székhelyi Józseftől, akit tavaly meg akartak hívni Egerbe egy kulturális eseményre, de aztán – az elmúlt napokban kirobbant botrányról már nagyjából mindenki tudja, hogy nagyon furcsa és nagyon rosszízű körülmények és kijelentések nyomán és következtében – nem hívták meg. Tehát tőle is bocsánatot kért és elfogadta annak a két önkormányzati képviselőnek lemondását a bizottsági vezetői tisztségükről, akik ebben közreműködtek. Így történt?

Habis László: - Nos, én jelenleg külföldön tartózkodom, tehát nem biztos, hogy minden kérdésére egzakt választ tudok adni. Amit el szeretnék elmondani, az mindenekelőtt az, hogy Eger olyan város, amely történelmében, történetében különböző nemzetek és különböző felekezetekhez tartozó emberek alkottak nagyon sokat. Tehát az, hogy Eger város ma szellemi és anyagi értékeket felmutat, ebben ezek a tényezők mindenképpen szerepet játszottak, és én magam is örültem annak, hogy az elmúlt években például megjelent az Egri zsidó polgárok című kötet, amely bemutatta azt, hogy az elmúlt több mint százötven évben az egri zsidóság mennyi szellemi, kulturális és egyéb értéket hozott létre a város és a térség érdekében. Hangsúlyozni szeretném, hogy Eger nemcsak Gárdonyi Géza városa, de Bródy Sándoré is. Eger nagyon büszke arra, hogy például a szülöttje Illés György, aki fantasztikus értékeket hozott létre, Eger a hagyatéknak is jó gazdája. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy aki közszereplő, aki közéleti szereplő, az ezeket az értékeket mindenképpen vegye figyelembe. Nagyon sokat dolgozunk azért, hogy Eger kulturális és közélete sokszínű és gazdag legyen, és hallatlan sajnálatosnak tartom, hogy ostoba helyzetek teremtődnek, amelyek lejáratják a várost, adott esetben az országot is, meggondolatlanul. Azt fontosnak tartom, hogy választott politikusok, képviselők ezt a hibát egyébként nem követték el, más kérdés, hogy ki hogyan reagál, ki hogyan tud egy ilyen váratlan helyzetet kezelni. E tekintetben azt gondolom voltak hibák, de hangsúlyozni szeretném, hogy a városi alapokmány értelmében felkértem a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot, amelyik hivatása, hogy egy ilyen kérdésben véleményt nyilvánítson, megállapítsa, hogy történt-e bármiféle jogszabálysértés, és őszintén szólva ennek a bizottsági véleménynek a figyelembevételével szeretnék végleges álláspontot kialakítani, illetve javaslatokat tenni a szükséges intézkedésekhez.

- Értem. Lehet, hogy a hír24 kicsit előreszaladt, mert a www.egriszin.hu nevű portálra hivatkozva azt mondták, hogy Ön kiadott egy ilyen közleményt – vagy készül beszélni talán a városi közgyűlésen –, hogy bocsánatot kér Székhelyitől és elfogadja két képviselőtársának lemondását.

- Több közleményt tettem közzé, ebben az ügyben azt kérem, hogy ezeket a tőlem vagy a Polgármesteri Hivatal sajtóreferensétől származó közleményeket tekintse mindenki autentikusnak.

- Ezt a Magyar Távirati Iroda adta ki, tehát én feltételezem, hogy ezek pontos idézetek Öntől. Most akkor én szeretném megkérdezni, bocsánatot kért Székhelyitől? Ez tény?

- Még nem volt alkalmam a művész úrral találkozni, igyekszem erre alkalmat találni és Pilinszkyt idézve azt tudom mondani, hogy „meggyónom, amit nem én követtem el.”

- És akik ezt a zsidózó beszélgetést akár félkomolyan, akár ironikusan, akár jóváhagyóan de mégiscsak elkövették, azokkal mi lesz?

- Azt gondolom, hogy nemcsak papolni kell a demokráciáról, hanem gyakorolni, és én komolyan veszem azt, hogy egy bizottság kompetenciájába tartozó kérdéseket meghallgatom, és ennek alapján fogom a végleges álláspontokat minden egyes részletkérdést kialakítani. Ebben a tekintetben egy pici türelmet kérek. Igyekeztem nem elzárkózó lenni a megkeresésre, és köszönöm a lehetőséget, hogy pár gondolatomat ezzel az üggyel kapcsolatban kifejthettem.

- Még annyit engedjem meg, hogy megkérdezzek, hogy miért nem annak idején – miután ez már majdnem egy éve, háromnegyed éve történt legalább – indított vizsgálatot, ha egyszer biztos, hogy Egerben is szóbeszéd járta annak idején, hogy Székhelyit nem lehetett meghívni? Hiszen én is hallottam már róla rebesgetni akkoriban is, és feltételezem, hogy ha idáig eljutott a híre – még ha nem is ennyire bizonyíthatóan –, akkor Önök is hallották.

- Én magát a hangfelvételt néhány nappal ezelőtt hallottam, és azt is rendkívül rossz minőségben. És különböző kommentárokat hallottam arról, hogy mi az, ami esetleg még ott elhangzott, és nem hallható kristálytisztán. Valóban ez egy tavaly szeptemberi ügy, én mégsem szembesültem azzal, hogy azon az ominózus bizottsági ülésen melyik meghívott – vagy meg sem hívták az illetőt – mit mondott. Igazából egy-egy bizottsági ülés gyakorlatilag több órás, úgyhogy arra én nem merek vállalkozni, hogy ezeket végig figyelemmel kísérjem.

- És annak idején nem hallotta a hírét sem ennek, hogy ilyesmi történt?

- Arról tudok, hogy a Himnusszal kapcsolatban kialakult – talán Székhelyi úr által is sajnálatosnak minősített megfogalmazásai miatt is –, hogy volt egy huzavona, hogy fellépjen-e vagy sem Villon felolvasásával. Erről tudok, ez tény.

- De arról, hogy ez zsidózás kíséretében történt volna, arról már nem hallott.

- Nem. A legjobb tudomásom szerint, amikor ez a polémia zajlott, akkor erről szó sem volt.Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!