rss      tw      fb
Keres

Uniós és hazai intézkedésekre vár a Magyar Agrárkamara

MTI 2010. június 30., szerda 17:30

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) által felhasználható forrás nem csökkenhet 2013 után, fenn kell tartani a területalapú támogatások intézményét és arányát - foglalt állást a Magyar Agrárkamara (MA) XXIV. küldöttgyűlése szerdán Budapesten.

A küldöttgyűlés tárgyalt az unió Közös Agrárpolitikájának 2014-2020 közötti változásáról. Az agrárkamara 20 pontos előterjesztést készített a kérdéskörről. Ezek az elvárások lényegében azokat a kitételeket, ajánlásokat tartalmazzák, amelyek a magyar mezőgazdaság és vidékfejlesztés érdekeit szolgálják.

A MA egyebek mellett rögzíti, hogy a KAP-reform nem lehet gyors és drasztikus. Az új uniós költségvetési időszakban az Európai Uniónak legalább a 2013. évi szinten kell megtartania a KAP-forrásokat. Ezek felosztásánál az agrárkamara szükségesnek tartja, hogy az összes tagállamára vonatkozó egyenlő és igazságos feltételeket teremtsenek.

Ezért nem tarthatóak fenn az egyedi, tagországonkénti más és más kedvezmények, átmeneti időszakok, mentességek - mutat rá a MAK. Erősíteni kell a piac- és termelésszabályozás eszközeit, a külső piacokról származó élelmiszerek előállítási kontrollját. A kamara ragaszkodik a termelőknek nyújtott közvetlen kifizetések rendszeréhez, álláspontja szerint a mértékét nem szabad csökkenteni.

Mindebben főként a jelentős foglalkoztatottsági szinttel rendelkező ágazatokat - az állattenyésztést, valamint a zöldség-gyümölcs termesztést - kell preferálni. Ez egyrészt növeli a vidéki foglalkoztatást, másrészt pedig a hazai, helyi kereskedelem és feldolgozóipar árualapját biztosítja. Azt sem szabad megengedni, hogy a támogatásban a mostaninál nagyobb szerepet kapjanak az egyes tagországok nemzeti támogatásai - húzza alá a MAK.

A köztestület adatai szerint a magyar mezőgazdaságban legalább 100 milliárd forint közvetlen és közvetett kár keletkezett 2010 első hat hónapjában a kedvezőtlen időjárás miatt. Az ország legalább 8 megyéjében alakult ki olyan kritikus helyzet, amely során erősen kérdéses az egyes agrárgazdaságok túlélési esélye még az uniós és hazai támogatások mellett is.

Ezért a Magyar Agrárkamara javaslat- és intézkedéscsomagot állított össze. Ebben javasolja a kormánynak, hogy az EU brüsszeli központjánál kezdeményezze a már korábban többször is kért intézkedéseket, például a kukorica intervenciós felvásárlásának ismételt bevezetését, valamint a tenger nélküli országok fuvartámogatását, és az EU-n kívülről származó gabonaimport felfüggesztését.

Emellett a járulékos károkkal legalább 100 milliárd forintra tehető természeti károk miatt a mezőgazdaságnak hazai intézkedésekre is szüksége van - szögezik le a köztestületnél.

Jelentős károk az idei évben ugyanis nemcsak a szántó, hanem a szálastakarmány-termő területeken, a kertészeti kultúrákban és az erdészetekben is jelentkeztek. Ezért a MA szerint a kárenyhítési alapot a kormánynak fel kellene töltenie. Javasolják azt is, hogy a kormány kezdjen tárgyalásokat a bankokkal a gazdálkodói hitelek - költségmentes - átütemezésének lehetőségéről, illetve hozza előre a kvótaalapú tejtámogatás és a közvetlen támogatások kifizetésének határidejét ez év októberére. Legalább ilyen fontosnak ítélik még azt is, hogy a termelőket mentesítsék a szerződésekből adódó kötbérfizetés terhe alól. Ez az ország, vagy legalábbis egyes térségeinek vis maior sújtotta területté nyilvánítását feltételezi.