rss      tw      fb
Keres

Bolgár György interjúi a Galamusban - 2013. március 21.

Kövér megbünteti
Szanyi Tibor, MSZP-s országgyűlési képviselő


Bolgár György: - Mesélje el nekünk, mi is történt Önnel. Ezt a botrányt lassan már mindenki ismeri, hogy beintett a jobbikosoknak és ezért Kövér László meg akarja Önt büntetni. De mi volt abban a felszólalásban és miért kezdték el Önt szidalmazni?

Szanyi Tibor: - Köszönöm a lehetőséget, mert úgy gondolom, hogy nem mindenki követi figyelemmel a parlament üléseit. Nos, annyi történt, hogy nekem volt egy interpellációm. Az interpellációban az a szép, hogy előre le kell adni írásban. Tehát úgy is mondhatnám, hogy a kormánypárti képviselők – zárójelben, még tán a Jobbik képviselői is – valószínűleg tisztában voltak azzal a szöveggel, amit el fogok mondani. Arról beszéltem, hogy március 11-én a középiskolás diákokat, akik ilyen-olyan véleménynyilvánítási akcióban voltak a parlament előtt, összecsomagolták, bevitték 24 órára fogdába, állítólag normálisan bántak velük azért, aztán a legvégén áttételesen a szüleiket megbüntették fejenként ötvenezer forintra. És én arra hívtam fel a belügyminiszter, illetve a belügyminiszter képviseletében ott jelenlévő államtitkár figyelmét, hogy normális demokráciában középiskolás gyerekeket véleményért nem büntetünk.

- Apropó, amikor 2006 őszén hat hétig ott voltak október 23-áig a parlament előtt éjjel-nappal, akkor mennyire büntették őket?
- Nem tudom, hogy egyáltalán büntették-e őket.
- Én sem tudom. Azért kérdeztem, hogy büntették-e vagy elvitték-e, mert úgy tudom, hogy tárgyaltak velük, és csak azokkal volt valami gond, akiknél valamilyen veszélyes, akár fegyvernek minősülő tárgyat találtak.
- Igen. Egyébként még emlékeztettem az államtitkárt, hogy személyesen is a legendás kordonbontók egyik harcosa volt, a bíróság azt is véleménynyilvánításnak minősítette, és én úgy gondolom, hogy azóta joggal gondolhatja bármelyik középiskolás diák, hogy ha most ő leül a parlament sorompója elé, akkor az egy véleménynyilvánítás. De teljesen mindegy is, hogy mit gondolnak, én azt határozottan állítom, hogy 15–19 éves gyerekek, akik mindegy, milyen indíttatásból, mert ők úgy gondolják, hogy így fejezik ki a véleményüket, odamennek, az nem akadályoz senkit. A parlamentnek annyi bejárata van, mint égen a csillag, ők az egyik sorompó elé leültek. Egyébként nyilván azzal a demonstratív szándékkal, hogy megakadályozzák a Fidesz-képviselőket, hogy bemenjenek és az alkotmányt megerőszakolják. Vagy alkotmány most már nincs is, most már csak alaptörvény van.
- A saját alaptörvényüket megerőszakolják.
- Így van, köszönöm a kiegészítést. Na látja, én még ennél is jóindulatúbb vagyok, hogy egyáltalán csak odáig mentem el, hogy diákokat, gyerekeket ötvenezer forintra, egy közmunkás havi bérére nem büntetünk. Ezt mondtam, és még rá is ordítottam az államtitkárra, hogy: világos? Ő ott megszeppenve ült, ez volt a kettőnk közti dialógus. Ezenközben viszont alapvetően a Jobbik teljes frakciója némi fideszes rásegítéssel üvöltözött, ordítozott, tomboltak végig a felszólalásom alatt.

- Magyarán olyan volt a helyzet, hogy az éppen elnöklő Kövér Lászlónak azt kellett volna mondania, hogy csend legyen? Fel kellett volna őket szólítania, hogy viseljék el az Ön interpellációját és ne kiabáljanak bele. Nem ez lett volna a normális?
- Ez a szubminimum, olyannyira, hogy pont a Kövér László-i házszabály szankcionálja ezt az ülés megzavarása kategóriában, ez a híres 48-as pont, hogy ott azonnal kivezethette volna az egész Jobbik-frakciót meg a Fidesz felét, ha jog szerint akart volna eljárni.
- És egyszer sem szólt közbe?
- Egy árva mukkot sem. Még úgy sem – most a híradásokból tudom én is –, hogy a Balla György nevű frakcióigazgató ott sikított több hullámban. Ami némileg egyébként sikeres volt, tehát időnként, legalábbis a Fidesz oldaláról valamennyire sikerült mérsékelni az üvöltözést, de a Jobbik végig tombolt. Nekem volt három plusz egy percem, ezt az összesen négy percet végigtombolta a Jobbik. És mondom, a legválasztékosabb és legváltozatosabb szidalmakat.
- Mondjon egy-kettőt. 
- Nem szívesen mondom így a rádió nyilvánossága előtt, a lényeg az, hogy rasszista dumák tömkelege és a személyemet gyalázó szövegek tömkelege zúdult rám. Na most, ha több tucat képviselő perceken át üvölt, ez körülbelül ötszáz megjegyzés. Ebből körülbelül hetet rögzített a parlamenti jegyzőkönyv, a többi 498-at meg nem.
- Ez hogy működik, a parlamenti jegyzőkönyv valamennyire regisztrálja azt, hogy milyen reakciók hangzanak el a parlamentben, de ezek szerint messze nem képes visszaadni az eredeti hangulatot és az eredeti tartalmat. Milyen jegyzőkönyv az, mennyire hiteles?
- Semennyire. Igazából a parlamenti jegyzőkönyv azt a célt szolgálja, hogy a felszólalók, tehát akik a saját mikrofonjukba mondják a szöveget vagy az elnök, vagy bárki, aki egyáltalán hivatalból szóval bír, annak a pontos elhangzott mondatait rögzítik a kézírók, plusz van egyébként magnófelvétel is. De az a helyzet, hogy a parlamenti mikrofonok tényleg úgy vannak beállítva, hogy a tévén, rádión keresztüli hallgatók kizárólag a beszédet hallják, esetleg, ha már tombol a parlament, akkor egy ilyen beszüremkedő háttérzajt. Tehát a beszélő egy aréna kellős közepén van, ahol üvölt mindenki más, csak a tévénéző ezt nem hallja. A parlamenti gyorsíró persze tudja rögzíteni azt, amit esetleg kivesz. Mondom, állítólag a jegyzőkönyv szerint hetet rögzített a parlamenti gyorsíró szolgálat. De amikor három percen át több tucat képviselő tombolva üvölt és kakofónia van, abból azért piszok nehéz bármit is rögzíteni, szófoszlányok esetleg eljutnak az ülésterem közepére, mert ott ülnek ezek a gyorsírók.
- A Jobbiknak egyébként mi baja volt Önnel? Hiszen más szemszögből, de azért ők is bírálják a Fidesz-kormányt meg az alkotmánymódosítást is, és ők is ragaszkodnak a tüntetés jogához. Most éppen emiatt rontottak Önnek, hogy Ön megvédi ezt a néhány középiskolást?
- Nézze. Én egy olyan körzetnek vagyok a képviselője, amire én büszkén és örömmel tudom mondani, hogy talán Magyarországon leginkább multikulturális kerülete. Budapest XIII. kerület, Újlipótváros. Itt az égen-földön mindenféle hátterű, hitű, nációjú ember él hatalmas nagy békességben. Ezt külön szeretném kiemelni. És ezek az emberek irgalmatlanul érzékenyek a legkisebb rasszista szövegekre is. Jómagam azért tizenöt éve vagyok ennek a körzetnek a képviselője, tehát jó pár olyan eset, akció köthető hozzám, amikor én kiállok a rasszizmussal szemben. És a helyzet az, hogy ezen oknál fogva a finoman szólva is rasszista hajlamú Jobbik kipécézett engem és évek óta, sőt úgy mondanám, immár több évtizedes hagyományra megy az vissza, hogy a szélsőjobb és annak teljes holdudvara a különböző szélsőséges portálokon engem napi átlagban ezerszer elhord mindenféle alkoholistának. Ez a mániájuk, hogy én nem tudom milyen hihetetlen alkoholista vagyok, és állandóan részegen szólalok fel a parlamentben. És utána még jönnek ezek a cigánybérenc, zsidóbérenc, mocskos kommunista stb., stb., kiegészítések.
- Ami az újlipótvárosi képviselőnek ezek szerint kapásból kijár. 
- Így van. Hozzáteszem, hogy amíg ez így ketrecben van, hogy csak a szélsőjobbos portálok csinálják ezt a szubkulturális őrületet, addig én azt mondom, hogy nagyon sok dolgom nincs, azon kívül, hogy utálom és elítélem. De azért ez nem jut el szerencsére feltétlenül a nagyon széles nyilvánossághoz, habár már kezd átcsorogni abba az irányba is, és ezért egy kicsit jobban és aktívabban lépek fel az utóbbi időkben a rasszista felhangokkal, direkt nyílt uszításokkal szemben. Egy szó mint száz, bögyében vagyok a Jobbiknak, így aztán, ha én akármikor felszólalok, akkor már a Jobbik elindítja a szidalomhalmazt. De ennél az interpellációnál szerintem apait-anyait beleadtak. Elég nehéz egyébként elmondani így egy háromperces interpellációt. Én a magam részéről meg annyit tettem, hogy elmondtam a szövegemet, lefolytattam a megfelelő vitát a megfelelő államtitkárral, szépen levettem a mikrofont, visszaültem a székembe, megigazítottam a zakómat és odaintettem a Jobbiknak, hogy mi az összegző véleményem az ő performanszukról.
- Lehet, hogy vissza kellett volna kiabálnia ugyanolyanokat, mint ők, és akkor nem büntethette volna meg Önt Kövér László. Hiszen ha nem büntette meg a négy percig üvöltöző jobbikos képviselőket, akkor miért büntetné meg Önt?
- A jelenlegi büntetés ezért – én ezt a mai sajtótájékoztatómon nagyon világosan elmondtam – cinikus, zavaros, hazug és önkényes. Ugyanis két pont, a házszabály 48. és 49. pontja szabályozza, hogy mit kell csinálni az elnöknek. Ebből a 49-es pont egy ilyen gumiszabály, körülbelül bárkit felakaszthat, akár indokolás nélkül is. Magyarul tök mindegy, hogy mit csinálok, ha Kövér László engem el akar ítélni, akkor el tud ítélni, mert ott van nekik a gumi-jogszabályuk.
- Az elnököt nem lehet megbüntetni, hogy szabálytalanul vezeti az ülést?
- Nem. Még csak bírálni sem lehet. Tehát ez azt jelenti, hogy itt állítólag a fideszes jogfelfogásnak megfelelően semmiféle kritikának, ellenérvnek, fellebbezésnek, fellebbvitelnek, jogorvoslatnak, semminek semmilyen helye nincsen. Nulla. Viszont érdekes módon a 48-as pont – úgy látszik, hogy a diktátorok is tévedhetnek – egy csomó kötelmet ír elő a házelnöknek. A 48-as pont nevezetesen előírja, hogy köteles fenntartani a rendet. Azaz a rendbontókat arra inteni, hogy hagyják abba, vagy megvonni tőlük a szót, vagy ha ez sem megy, akkor kivezettetni őket. Csak ezt a három lépést hagyta ki Kövér László.
- De erre nem lehet felhívni a figyelmet valamilyen házon belüli eljárással, hogy az elnök nem teljesítette kötelességét.
- De. Ezt meg is írta Mesterházy Attila Kövér Lászlónak.
- És akkor mi lesz?
- Semmi. Kövér László nagy ívben fog fütyülni erre a papírra, ez az eddigi gyakorlatnak megfelelő lesz. Mindenesetre Ön kérdezte, hogy nem lehet-e ezeket a felvetéseket megtenni, erre mondtam, hogy de, meg is tettük. Aztán nyilván nulla értéke van, gyakorlatilag az ellenzék bármit csinálhat a parlamentben, az teljesen mindegy neki, mármint a demokratikus ellenzékről van szó. A Jobbik iránt nagyon engedékeny, azt dédelgeti, imádja, szereti, nevére veszi stb. Én ugyan a Jobbiknak mutattam be, ehhez képest az első nap a Fidesz görcsösen igyekezett azt bizonygatni, hogy az neki szólt, mert annyira szerették volna, hogy én nekik mutassak be. Hozzáteszem, lehet, hogy elfért volna. Ezzel együtt konkrétan nem így történt, konkrétan én a Jobbiknak mutattam be.
- A büntetéssel szemben sincsen semmiféle fellebbezési joga? Azon az alapon sem, hogy a parlamenti jegyzőkönyv hét közbekiabálást regisztrált?
- Semmi.

- Van azért még javítanivaló ezen a parlamenti demokrácián, nem?

- Én is ezt gondolom.Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!


Izsák Jenő karikatúrái