rss      tw      fb
Keres

Bolgár György interjúi a Galamusban - 2010. szeptember 16.

Gyekiczky András, az Állami Számvevőszékkel tárgyaló fővárosi delegáció vezetője, a főpolgármesteri iroda vezetője


Bolgár György:
- Kedd óta tudjuk, mert az Állami Számvevőszék új elnöke személyesen jelentette be, hogy az ÁSZ a négyes metró beruházásával kapcsolatban több szabálytalanságot is föltárt, és hűtlen kezelés miatt följelentést tett a Fővárosi Főügyészségen. A dolog azért szokatlan – ahogy azt Ön egy közleményben meg is írta –, mert gyakorlatilag még nem zárult le ez az ÁSZ vizsgálata, és Önöknek számos megjegyzésük, kifogásuk van. Önök szerint több tévedés is van az eddigi vizsgálatban, de az ÁSZ nem várta meg a normális folyamat lezárulását, hanem már bejelentette a végeredményt, a följelentést. Ez számomra is elég szokatlan, pedig én még sosem tárgyaltam az Állami Számvevőszékkel, és interjút sem csináltam még az új elnökkel, mert valamiért nem akar nekünk interjút adni. Szóval ez valóban kivételes és szokatlan eset?

Gyekiczky András: - Meglehetősen az. 1990 óta a fővárosnál – vagyis nemcsak a Főpolgármesteri Hivatalban, hanem intézményeknél, cégeknél is – közel kétszáz ÁSZ-vizsgálat folyt le. Ez a kétszáz vizsgálat jelentős többletet hozott a főváros működésében, mert számos olyan javaslattal, megoldással élt ez a tetemes mennyiségű vizsgálat, hogy ezt a főváros hasznosítani tudta. Volt olyan, hogy a vizsgálat vezetőit alkalmazta a főváros az ezredforduló körül egy kiterjedt ÁSZ-vizsgálat kapcsán.

- Komolyan? Az illető annyira bedolgozta magát abba a bizonyos ügybe, hogy jónak látták alkalmazni?

- Így van. Az átfogó vizsgálat keretében azt látta a legjobbnak a főváros vezetése, hogy őt kérje fel a következtetések és a javaslatok megvalósítására. De ilyennel, mint a mostani eset, még tényleg nem találkoztunk. Ez a Tanú című filmet juttatja eszembe, hogy kész van az ítélet, csak még a vádiratot kell valahogy összeeszkábálni. Ennek a tankönyvi esetét látjuk most, mert valójában az történt, hogy éppen két hete voltunk az ÁSZ-székházában, ahol az ellenőrökkel egy 14 órás megbeszélésen vettünk részt. Délelőtt tíz órától éjfél után egy óráig tárgyaltunk, és megpróbáltuk elmondani a meglátásainkat és az észrevételeinket. Ők ígértek ezt követően egy emlékeztetőt erről a megbeszélésről, közben viszont lejárt már egy újabb határidő az éppen akkor hatályos tervezet véleményezésére. Tehát úgy kellett véleményeznünk, hogy nem kaptuk meg a megbeszélés emlékeztetőjét. Elküldtük az észrevételeket, majd mielőtt ezekre válasz érkezett volna, kedden megtette az ÁSZ elnöke a bejelentést a Parlamentben. Azután másnap délután szerdán, azaz tegnap, érkezett meg a hivatalba az ÁSZ véglegesnek gondolt jelentése, amelyre azonban még a főpolgármester 8 munkanapon belül észrevételt tehet. Tehát most itt tartunk.

- Igen. Tehát úgy működik ez, hogy az ÁSZ nem rendőrség és ügyészség, hanem más lehetőségei vannak. Vagyis megvizsgálhatja a különböző intézmények, szervezetek, önkormányzatok, kormányszervek működését, de állandó konzultációban a megvizsgáltakkal. Előterjesztenek valamit, aztán megvitatják Önökkel, és Önök kifogásokat terjesztenek elő. Elmondják, hogy ez nem így van, ezt nem látták vagy azt rosszul tudják, és akkor így alakul folyamatában egy jelentés. Lehet, hogy a végkövetkeztetéseivel végül mégsem fognak Önök egyetérteni, de lehet, hogy számos megjegyzésüket és kifogásukat az ÁSZ elfogadja és beépíti a jelentésbe.

- Így van. Ez a vizsgálat egyébként januárban indult, és még az előző ÁSZ-elnök ideje alatt került be a vizsgálati programba. Júliustól kezdve folyamatosan véleményezzük a tervezeteket. Ennek ellenére még mindig maradtak benne olyan megállapítások, amelyek megítélésünk szerint teljesen tarthatatlanok. Idéznék is néhány ilyet. Például azt mondja a számvevőszék jelentése, hogy a főváros hibásan megválasztott szerződéses konstrukciót alkalmazott, vagyis hibásan választotta ki ezt a szerződési struktúrát. Magyarán, hogy 20 kivitelezővel kötött szerződést ahelyett, hogy egy generálkivitelezőt bízott volna meg. Hiába bizonygattuk, hogy 1992-ben már volt egy nemzetközi tender. Akkor még a Kelenföld–Kálvin tér közti metróvonalra a világkiállításhoz kapcsolódóan írtak ki egy pályázatot, amit egy ilyen kulcsrakész fővállalkozói megoldásban írt ki a főváros. Erről azonban igyekezett bennünket több nemzetközi pénzügyi tanácsadó és az Európai Fejlesztési Bank is lebeszélni. Megállapításuk szerint legalább másfélszer annyiba kerül így, mintha külön bízunk meg az egyes munkafeladatokra vállalkozókat. Ezért döntött úgy a főváros, még az előző évtized végén, illetve a 2000-es évek elején, hogy földarabolja a munkálatokat és önállóan tendereket ír ki rájuk.

- Ettől függetlenül az ÁSZ-nak vagy az ÁSZ-jelentés készítőinek lehet az a véleménye, hogy mégiscsak jobb lett volna egy nagy generálkivitelezőt választani. Azonban ez legjobb esetben is csak vélemény, és ráadásul nem biztos, hogy alátámasztható olyan nemzetközi szakvéleményekkel, mint amilyeneket Ön idézett. Említette ezt a konkrétumot, ami elég fontos. Tehát akkor ebből az őáltaluk hibásnak ítélt szerződési rendszerből vagy szerződéstípusból következtetnek ők arra, hogy Önök hűtlenül kezelték a négyes metró beruházására szánt pénzt, mert szerintük olcsóbb lett volna, ha egy generálkivitelező van?

- Rátapintott a lényegre, ugyanis az ÁSZ-jelentés valójában nem támasztja alá, hogy miért tett az ÁSZ elnöke hűtlen kezelés alapos gyanújával kapcsolatban feljelentést. Ez ugyanis ebből a frissen kézhez vett jelentésből nem olvasható ki. A bevezetőben hozzátettek a korábbi változathoz képest egy mondatot, ami szó szerint úgy szól, hogy „a számvevőszék hűtlen kezelés elkövetésének alapos gyanúja miatt, a Fővárosi Főügyészségnél feljelentést tett”. Egyébként a BRFK-nál már több mint egy éve folyik a négyes metró vizsgálattal kapcsolatban nyomozás úgy, hogy igazából nem tudunk még semmit a gyanú megalapozottságáról.

- Ebből a szempontból tehát az ÁSZ mostani följelentésének semmi értelme, hiszen a rendőrség már amúgy is vizsgálódik egy éve. Azonban közelednek a választások, mondhatja a cinikus megfigyelő.

- Igen. Azt is lehet mondani – és mondják is a kollégáim –, hogy gyakorlatilag a jelentésből annyi nem olvasható ki megalapozott gyanúként, mint amennyi a Békés Megyei Közgyűlés által kibocsátott kötvényekkel kapcsolatban, amelyekről annakidején az ÁSZ-vizsgálat megállapította, hogy jogsértőek voltak.

- És akkor a Békés Megyei Közgyűlésnek ki is volt az elnöke?

- Az ÁSZ mostani elnöke.

- Csak nem?

- De, bizony. Szóval gyakorlatilag egy olyan jelentéssel van dolgunk, ahol egyetlenegy pozitív megállapítás nincs ezzel a hatalmas beruházással kapcsolatban.

- Könnyű dolga van az ÁSZ-nak, mert a közvéleményben, a sajtóban, a médiában tényleg alig találni pozitív megállapítást, és a kedvezőtlen megállapítások is messze eltúlozva jelennek meg. Biztos van számos alapja egyébként, hiszen a beruházás elhúzódott, látszik, hogy drágább, mint ahogy tervezték, és valóban sok sebből vérzik.

- Ezt senki nem vitatja. Azonban az ilyen beruházásoknál általában jellemző a költségtúllépés és a határidőcsúszás.

- Igen, a világon szinte mindenütt.

- Az egyetlen pozitív megállapítás az, hogy a beruházó folyamatosan tartotta a kivitelezés során a Mozgássérültek Budapesti Egyesületével és a Vakok Regionális Egyesületével a kapcsolatot. Azonban semmit nem találunk arra vonatkozóan, hogy az állami intézményrendszer gyengesége mennyiben volt oka a határidőcsúszásnak és a költségtúllépésnek.

- Tehát minden a Fővárosi Önkormányzat nyakába van varrva, pedig lehet, hogy az állam legalább annyira felelős.

- Így van. Például a környezetvédelmi engedély kiadása négy évet vett igénybe.

- Úristen! Ezt ismételje meg nekem! Jól értem, hogy négy évig tartott a környezetvédelmi engedély megszerzése?

- Igen, azonban ezt is tudom überelni. A vasúthatósági engedélyt 1999-ben nyújtottuk be, és 2004-ben kaptuk meg. Ehhez képest az ÁSZ-jelentés a környezetvédelmi engedélyezési eljárás kapcsán az elsőfokú, megsemmisített hatósági álláspontot tükrözi, amely azt mondja, hogy jelentős kockázatai vannak az alagútfúrásnak, például a Gellért téren, ahol a hévízforrások veszélyben vannak a sérülékenységük miatt.

- Ezt tették bele a mostani ÁSZ-jelentésbe?

- Ezt.

- Miközben már rég túlvannak a Gellért téren.

- Másfél éve túlvan az alagútfúrás a Gellért téren, és mindeni ilyen kockázatot sikerült minimálisra csökkenteni, és a kockázatból semmi nem bizonyosodott be. Pontosabban kockázat volt, de kár és probléma nem.

- És hogyan zajlott ez a 14 órás megbeszélés az Állami Számvevőszékkel? Gondolom, ott nem az elnökkel tárgyaltak, hanem a szakemberekkel, akik a jelentést készítették.

- Így van. Azokkal az ellenőrökkel tárgyaltunk, akiknek a jóindulatát és a tisztességét nincs okom kétségbe vonni, a hozzáértését viszont annál inkább. Úgy zajlott, hogy szavakon, megfogalmazásokon vitatkoztunk fél órákat. Semmi olyasmibe nem akartak részletesen belemenni, ahol a felelősségnek más szervezetekre vagy esetleg a kormányra, a korábbi kormányokra való áthárítása is megtörténhet.

- A korábbi, az nem feltétlenül a Bajnai- és Gyurcsány-kormányokat, hanem még korábbiakat jelent?

- Persze. Hiszen ennek a négyes metró beruházásnak az előzménye gyakorlatilag 30 évre nyúlik vissza.

- Igen. És amikor például Ön vagy Önök szóba hozták azt, hogy ha az egész jelentés koncepciója azon alapul, hogy egy generálkivitelezőt kellett volna megbízni, és ilyen tendert kellett volna kiírni, mert az olcsóbb lett volna őszerintük, ámde Önök szerint, nemzetközi szakértők és intézmények szerint éppen ellenkezőleg, akkor erre mit válaszoltak? Hogy akkor is úgy van, ahogy mi mondjuk?

- Igen. Gyakorlatilag nem találták a mi érveinket elég meggyőzőnek és elég alaposnak. Ezeket meghallgatták, elfogadták, de ugyanakkor a jelentésben nem tüntetik fel őket. Mint ahogy azt sem tüntetik fel, hogy szerintünk ennek a beruházásnak igenis vannak pozitív társadalmi hatásai. A jelentés a negatív hatásokat említi. Pedig ha valaki beüti azokat a szavakat a keresőbe, hogy lakás, eladó, 4-es metró, akkor több tízezer találatot fog kapni, ami azt jelenti, hogy valaki azért értékesíti magasabb áron a lakását, mert az a négyes metró közelében van. Szerintünk ezek a hatások azért nem a negatív állományba könyvelhetők el.


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!

Izsák Jenő karikatúrái