rss      tw      fb
Keres

Zugló is laboratórium

 

 

Minapi hír, hogy Zuglóban, az ellenzéki összefogás eredményeként megválasztott ellenzéki polgármester, Karácsony Gergely fideszes alpolgármestert jelölt, majd a maga és párttársa szavazatával, a Fidesz képviselőivel együtt meg is szavazták a posztra Rozgonyi Zoltánt, aki a korábbi polgármester, Papcsák Ferenc alpolgármestere is volt.

Ha keresni kéne a „fideszségnek” arcot, Papcsák bizton pályázhatna, hogy elnyerje a titulust, nem véletlen, hogy Zuglóban elemi erejű volt a felháborodás, s itt tudott létrejönni olyan együttműködés, amelyre az ellenzék másutt nem volt eredményesen képes.

A sors iróniája, hogy éppen Karácsonyt vitte sikerre az összefogás, aki a pártjával együtt csak Unicum-fogyasztással tudta megemészteni, hogy az országgyűlési választás előtt a DK is csatlakozott az ellenzéki együttműködéshez, most meg azzal érvel, hogy egy normális országban a politikai ellenfelek nem ellenségei egymásnak, és csak azért, mert a Fidesz azt teszi országos szinten, amit, nem volna helyes ugyanerre az útra lépni. Mint láthatjuk, ehhez a döntéshez nem volt szüksége Unicumra a PM-es polgármesternek és párttársának az önkormányzat képviselőtestületében.

Nem volt olyan rég azonban még 2013, amikor Karácsony meg a Milla és hasonló alakulatok még arról szónokoltak, hogy nem elég az elmúlt öt év demokráciaromboló, a köztársaságot felszámoló hatalmi gépezetétől megszabadítani az országot, hanem mindjárt és egyúttal az elmúlt 25 évvel kell úgy szembenézni, hogy ehhez még az együttműködésből is ki kell hagyni minden politikust, aki korábban már volt döntési helyzetben, kormányon vagy fontos pozícióban. Ezen az alapon akadályozták, késleltették a Fidesz rezsimjével szemben a közös ellenzéki fellépést. Majd amikor az eredmény elmaradt, és újabb kétharmad keletkezhetett, nem a „nem akarásnak nyögés a vége” típusú attitűdöt okolják a kudarcért, hanem teóriákat gyártanak az összefogás értelmetlenségeiről, miközben a választó leginkább azért nem látott alternatívát, mert nem tapasztalt erőt és elszántságot, helyette széthúzást, a lényeglátás teljes hiányát.

Hogy van az, hogy ez a morális fölény, vagy inkább fölényeskedés, ily könnyen elpárolgott? Tán csak nem arról van szó, hogy mihelyt az a politikus, aki korábban csak hatalom nélküli ellenzéki szerepkört ismert, most, hogy életében először van éles – mert hatalmi és döntési – helyzetben, azonnal „felpuhul”?

Hogy van az, hogy a tétel, miszerint az ellenfeleink nem az ellenségeink, csak az önkényuralmi rezsim pártkatonáival szemben érvényes elv, demokrata ellenzéki politikusokkal szemben nem az?

De én ebből a történetből most nem azt tartom elsősorban érdekesnek, hogy Karácsony könnyűnek találtatott-e, avagy nem az első komoly kihívás alkalmával – egyébként könnyűnek találtatott –, mert ezt már csak szemlélni tudjuk, befolyásolni aligha. Egy tágabb összefüggésre és hasonlóságra helyezném a hangsúlyt.

A Fidesz „csak folytatjuk” kormányzása ma ismét tömegeket visz az utcára, és megint azt kell hallgatni politikát közelről még sohasem látott szereplőktől, hogy nem kérnek a politikai pártokból, nem kérnek politikusokból, megint homályos rendszerváltó ideológiákat gyártanak, nem elégszenek meg célként egy társadalmi kontroll alatt álló demokratikus köztársasággal, parlamenti demokráciával. (Tartok attól, hogy azért, mert a mibenlétével sincsenek tisztában.) És megint ájult áhítat és csodavárás veszi ezt körül.

Ismét eltelik majd egy ciklus, ezzel a mentalitással garantáltan eredménytelenül. Vagyis a most utcára vonuló naiv, politikát közelről soha nem ismerő majdani politikusoknak meg kéne látniuk Karácsonyban a saját jövőjüket, ha nem korrigálnak. Már most kár az utcára vonulgatni, ha kiegyezni, konszenzust keresni demokratikus ellenzéki társaikkal továbbra sem akarnak, és majd egy újabb kudarc után, kudarcos politikai környezetben a demokráciát felszámolókkal – úgymond reálpolitikai alapon, kényszerhelyzetekben – erre késznek mutatkoznak. A csak az újak érkezésétől változást remélő állampolgároknak ugyanezt a tanulságot kéne levonniuk. Zugló is laboratórium.

 

 

 

Értesítés küldése a cikkről saját levelezőprogrammal