rss      tw      fb
Keres

OGY - Krónika 3. rész (határozathozatalok)


MTI 2015. március 31., kedd 11:19

Módosult a környezetvédelmi termékdíjról szóló jogszabály és megváltoztatta az állatvédelmi törvényt is az Országgyűlés kedden. Emellett a képviselők igazítottak a földgázellátási törvényen is, a változás a szolgáltatóváltással kapcsolatos.

Módosult a környezetvédelmi termékdíjról szóló jogszabály

Módosította a környezetvédelmi termékdíjról szóló jogszabály januárban életbe lépett rendelkezéseit az Országgyűlés a képviselők 113 igen, 34 nem szavazatával, 26 tartózkodással. A díjköteles termékek köre nem bővül.

Az egyértelműsítéseket jogalkalmazók és gazdálkodók szorgalmazták, de a hulladékgazdálkodási szervezet átalakítása is indokolta a részletszabályok megváltoztatását.

Egyértelmű definíciót kapott például az irodai papír és az, hogy mely elektromos berendezésekre vonatkozik a jogszabály. Lehetővé vált, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság önálló számlával rendelkezzen.

Három kategóriába sorolják a veszélyes állatokat

A korábbi egy helyett három kategóriába sorolják a jövőben a veszélyes állatokat, közülük az emberi életre legnagyobb veszélyt jelentő állatfajok nem kerülhetnek illetéktelen állattartók kezébe. Az állatvédelmi törvény erre vonatkozó módosítását 141 igen szavazattal, 31 nem ellenében, 1 tartózkodással fogadta el a parlament.

A továbbiakban a közepesen veszélyes fajok tartásához a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges, míg az elővigyázatosságot igénylőknél bejelentési kötelezettsége lesz a tulajdonosnak, így az állattartás ugyan nem lesz engedélyköteles, de ellenőrizhető marad. Mindezek szabályozását a törvény a miniszter hatáskörébe utalja.

Döntöttek az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ és az Országos Mezőgazdasági Múzeum integrációjáról

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ és az Országos Mezőgazdasági Múzeum integrációjáról is határozott az Országgyűlés, az erre vonatkozó indítványt 112 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 57 tartózkodással fogadták el.

V. Németh Zsolt környezetügyért felelős államtitkár korábban a kormány egyszerűsítési törekvéseivel, a háttérintézmények és a bürokrácia csökkentésével indokolta a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény módosítását. Az integrációval - mondta - egy tudásközpont jön létre és egy költséghatékony szervezet áll fel.

Jóváhagyták az Országos Fogyatékosságügyi Programról szóló határozatot

Elfogadta a parlament a 2015 és 2025 közötti Országos Fogyatékosságügyi Programról szóló határozatot. A képviselők 164 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett döntöttek erről.

A dokumentum tartalmazza egyebek mellett az önrendelkezés jogát és a társadalmi részvétel alapelvének érvényesülését, ami lehetővé teszi, hogy az érintettek élhessenek politikai, szociális jogaikkal. Megfogalmazza azt is, hogy minden kormányzati döntésnél figyelemmel kell lenni ezen társadalmi csoport érdekeire is.

A program kiemelt feladatként jelöli meg a korai diagnózis felállításának és a fejlesztésnek elősegítését, az egységes egészségügyi protokoll kidolgozását, a fogyatékossággal élők képzését végző intézmények fejlesztését, az érintettek felsőfokú tanulmányainak támogatását.

Pontosították az utasadatokra vonatkozó információk cseréjének szabályait

Pontosította az uniós államok közötti információcserére, valamint az utasadat-információs egységre vonatkozó szabályozást a parlament 135 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 31 tartózkodás mellett.

A jogszabály rendelkezik a nemzeti DNS-adatbázisok és ujjnyomat adatbázisok összehasonlításával azonosított emberek további adatainak hozzáférhetőségéről, és rögzíti a nemzetközi bűnügyi együttműködési központ ezen eljárásban betöltött szerepét. A felderítési szakra is kiterjesztették az ujjnyomatok nemzetközi összehasonlításának lehetőségét. Arra is mód nyílik, hogy meghatározott időközönként az egyes tagállami adatbázisban lévő információkat automatikusan összehasonlítsák.

A szolgáltatóváltást érinti a földgázellátási törvény újabb módosítása

Az Országgyűlés ismét több ponton módosította a földgázellátásról szóló törvényt, szándékuk szerint garantálva az egyetemes szolgáltatással felhagyni kívánó társaságok ügyfeleinek folyamatos ellátását.

A képviselők 132 igen szavazattal, 32 nem ellenében és 7 tartózkodás mellett módosították a földgázellátási törvényt, amelyet legutóbb éppen három hete írt át a Ház.

Az újabb változtatást az előterjesztők azért tartották fontosnak, mert az egyetemes szolgáltatás a lakosságnak és a kisvállalkozásoknak is számos előnyt kínál a hatósági áron kívül is, például szerződéskötési kötelezettséget, ügyfélszolgálat működtetését és garantált szolgáltatást.

A módosítás alapján a kérelemre visszavont egyetemes szolgáltatói engedély után a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal eljárást indít egy új egyetemes szolgáltató kiválasztására, ennek során minden szolgáltatótól ajánlatot kér. Ha nem érkezik megfelelő ajánlat, akkor úgynevezett végső menedékest jelölnek ki, az ellátásbiztonság és az ügyfélkiszolgálás legmagasabb szintjére törekedve.

A jogszabály részletesen leírja az átadás-átvétel menetét, amely alapesetben három hónapig tarthat. Egyben rögzíti, hogy az átadó egyetemes szolgáltató az átvétel időpontjáig köteles teljesíteni a működési engedélyének megfelelő kötelezettségeit.