rss      tw      fb
Keres

 

Fazekas Csabáról

Írások, elemzések a Galamusban:

 

Ugyanott sarkallik

Fazekas Csaba


Carry’n on Traditions – flickr/anarchosyn

„Sok… párthívet vihetett tévútra, amikor a 20. századi osztályharc előképeit kellett megláttatnia az ókori Kelet államaiban, vagy munkás-paraszt szövetséget keresnie a Rákóczi-szabadságharcban.”

A türelmetlenség termése

Fazekas Csaba

„…a Fidesz tényleg úgy véli, hogy mindenre és mindennek az ellenkezőjére felhatalmazást kapott a választóktól. Tényleg a ’cél szentesíti az eszközt’ elvet vallja, és nem válogatós…”

Az istenadta

Fazekas Csaba


MoMA: Design and the Elastic Mind /Babel Blocks - Constantin Boym – Laurene Leon Boym - flickr/wallyg

„Vagyis a Fideszt kétharmados döntéshez juttató parlamenti választás a nép igazi szava, ha népszavazáson esetleg elveti a magán-nyugdíjpénztárak kvázi-államosítását, az nem a nép szava.”

Áldástól a szánakozásig

Fazekas Csaba


No Mercy – flickr/teroamin

„Az alkotmány… azonban nem pusztán és nem elsősorban ünnepélyessége folytán figyelmünkre érdemes szöveg, hanem jogi dokumentum, sőt valamennyi, a magyar állam és szervei által alkotandó törvény és jogszabály legfontosabb jogforrása.”

„Ha máshol nem”

Fazekas Csaba

„…nagyon is valószínű, hogy mindaz a polgári hagyomány, amelyet a 19-20. századi Magyarországon az állam-egyház elválasztása jelentett, amely törvényekben és polgári, szekularizált állami, illetve egyéni magatartásformákban testet öltött – ismét megsemmisül.”

Nemzeti egységtankönyv

Fazekas Csaba

 

„Volt rá néhány évtizedünk, hogy megtanuljuk, rossz könyvek mellett is lehet jól tanítani és tanulni a történelmet, továbbá, hogy azon politikusok, akik mindenáron a tankönyvekben akarnak tetszelegni, előbb-utóbb be is kerülnek a tananyagba – csak nem úgy, ahogy szeretnék.”

Előhang a „nemzeti együttműködés alkotmányához”

Fazekas Csaba

Right direction – Kozma Klaudia

„Lesz benne ’szavazófülkék forradalma’, ’új rendszer alapítása’, ’társadalmi szerződés’ stb., hiszen hol másutt lenne mindennek helye, ha nem a hosszú távra tervezett alaptörvényben. Abban biztosak lehetünk, hogy Isten is bekerül valamilyen formában.”

Egy az Isten – egy a tábor

Fazekas Csaba

„A püspöki kar választási körleveléből kitűnik, hogy az egyház a híveit nem csak (illetve 2010 áprilisában nem elsősorban) egy vallási, hanem egy politikai közösség (párt) tagjainak vagy legalábbis követőinek tekinti.”

A hatodik alternatíva

Fazekas Csaba


flickr_fdecomite

 „Az egyház törvényei részletesen szabályozzák és szigorúan büntetik a paráználkodást tiltó 6. parancsolat bármilyen szintű megsértését – bár tény, hogy a vonatkozó passzusok elgondolkodtatóak.”