rss      tw      fb
Keres

 

Lendvai L. Ferencről

Írások, elemzések:

 

Tovább Kelet felé


„…a magyar kormány akkor most legalább annyira megsértődhetne, amint az a Nyugattal szemben szokása, és azonnali hatállyal megszakíthatná Azerbajdzsánnal a diplomáciai kapcsolatokat. Hát igen – de mi lesz akkor a pénzzel?!”

Választási előkészületek


Republican Elephant & Democratic Donkey – flickr/donkeyhotey

„…arra hivatkoznak, hogy más, kétségbevonhatatlanul demokratikus országokban, mint az Amerikai Egyesült Államok, illetve ennek államai, szintén van regisztráció. Hát hogyne, pont úgy, ahogyan Nyugat-Európában is van bankadó meg tranzakciós illeték.”

A diktátor ugrani készül


The Devil in Disguise – flickr/thomas hawk

„…a miniszterelnök két, egymással összefüggő abszurditást mondott, amelyek azért életveszélyesek, mert kendőzetlenül föltárják, mi is van ennek az embernek a fejében, s mik is a valóságos szándékai.”

Újabb győzelmek felé


Marosán, Hruscsov, Kádár és Münnich az MSZMP VII. kongresszusán, 1957 – mek.oszk.hu

„Magyarország 30 éven belül egész Európát maga mögé fogja utasítani a gazdasági fejlődés tekintetében. Mit mondjak: hogy szegény Nyikita Szergejevics nem érte meg példájának követését!”

Gyöngyszemek


Pebbles for choice – flickr/robyne

„Valódi célja az, hogy az IMF-tárgyalásokat jövő márciusig elhúzza, amikor majd uralma alá hajthatja a Magyar Nemzeti Bankot, s végrehathatja legnagyobb bankrablását.”

Továbbra is


Lenin utca – egy arc Szabó Csilla dokumentumfimjéből – prae.hu

„…az országban imitt-amott még meglévő, a kommunizmust idéző utca- és intézményneveket legyen sürgős kötelessége megváltoztatni a helyi közösségeknek. Ez miért nem csupán a helyi közösségekre tartozik?”

Haszontalan


The Nuremberg Trials – Wikipedia

„Ha minden fasisztát bíróság elé állítottak volna, nem győzték volna a munkát. Hogy tehát Nyírőt nem adták ki, csak azt jelentette: akárcsak Horthyt, őt sem tartották háborús bűnösnek – akár okkal, akár ok nélkül. De ettől még fasiszta volt.”

Az igazi tragédia


Tisza István miniszterelnök és felesége a Sándor palota teraszán (1904) – Wikipédia

„…az 1867-től kezdődően elkövetett hibák és bűnök miatt nem tudtunk megvalósítani egy igazi polgári társadalmat és polgári nemzetállamot. Ez az igazi trianoni tragédia.” 

Tudjuk


Nicolai et Elena – flickr/cod-gabriel

„Hát persze, a nagy Conducator is visszafizette az összes kölcsönt, csak közben a lakosság éhenhalt. Na de hát mi jóléti állam helyett munkaalapú államot építünk: vagyis munka lesz, jólét nem.”

Elválasztani


Német bélyegsorozat Wagner műveivel, 1933 – Wikipedia

„Eliade, Heidegger, Wagner zseniális életművet alkottak, s az európai kultúra történetének első vonalába tartoznak. Nyirő József egy harmad-negyedrangú író. (Csak azért nem mondom, hogy negyed-ötödrangú, mert akkor mit mondjak Wass Albertre.)”

Emlékművek


A Kádár-mellszobor – MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

„Kádár János ugyanaz az eset, mint Horthy Miklós vagy Ferenc József. Ő is a megtorlás–konszolidáció utat járta be, s ennek nyomán ugyanolyan népszerű lett, mint amazok.”

A szakdolgozat-ügy vége


Tough ending of an ordinary day – flickr/chael

„Hogy a plágiumvád ’megdőlt’, vagyis hogy meg lett cáfolva, ebben a formában persze… nem mondható ki, de hogy a bizonyítása nem sikerült, az bizonyos. Annak tehát, aki ki akar tartani mellette, a jövőben kissé jobban kell fölkötnie majd az alsóneműjét.”

„Batu kán pesti rokona”


Colorful army – flickr/maistora

„…a kurucok annakidején előszeretettel támaszkodtak a törökökre. Sajnos azonban ezek mára teljesen elfajzottak, makacsul arra törekszenek, hogy bejussanak az Európai Unióba. Ezért aki onnan inkább ki szeretne jutni, ma már az arabokhoz kénytelen fordulni.”

A gyanú árnyékában


The Ones Behind You – flickr/Martin Gommel

„A Gyurcsány Ferenc ellen fölhozott plágiumvád tényeiről keveset tudunk, annál több a homály, a bizonytalanság és a többé vagy kevésbé megalapozott föltevés.”

Ideiglenes mérleg


Voluntarism – flickr/now and then

„Mert a mérleg, ha valamiben, hát egy dologban egyértelműen megvonható. A féléves huzavona az országnak euróban százmilliókban, forintban százmilliárdokban mérhető pénzügyi károkat okozott.”

Megtalálta


Three-headed dragon marionette – flickr/Peter E. Lee

„Most talán úgy lehetne fogalmazni, hogy Orbán Viktor is megtalálta a maga Losonczi Pálját. Pedig ha legalább csak annyi illendőség lett volna benne, mint amennyi végül már a kommunistákban is volt, találhatott volna egy Straub F. Brunót is.”

Hogyan kell felsőfokon hazudni?


Eternity – flickr/catechism

„Még emlékszem gyerekkoromból, hogy a Marshall-segély (bizony, politikai) föltételei ellen a kommunisták azzal kampányoltak: az ország függetlensége nem eladó.”

Protekcionizmus vagy nepotizmus?


Constructive protectionism – flickr/designwallah

„…itt nem egyszerűen protekcionizmusról van szó. A klasszikus protekcionizmus ugyanis általánosságban védi a hazai vállalkozókat, nem sajátos szelekciók alkalmazásával, tehát nemcsak a kormányközeli cégeket.”

Őfelsége ellenzéke


Propaganda – flickr/tinevolve

„Pártunk és kormányunk folyamatosan azon fáradozik, hogy a gonosz multikat jól alkalmazott különadókkal kiűzze az országból, s a hazai vállalkozókat, mint magyar bankok és magyar üzletláncok, hűségük és támogatásuk fejében mindenféle ravasz trükkökkel támogassa.”

Achtung, Europa!


The contrast – flickr/ANHD

„Szóval kit is kellene utánoznunk: az iszlámot vagy a keletieket? Szaporodjunk és sokasodjunk, s hozzunk ennek érdekében totalitárius nacionalista intézkedéseket, vagy szorítsuk le a munkabéreket a kínai kulik szintjére?”