rss      tw      fb
Keres

 

Krémer Ferencről

Írások, elemzések:

 

Romastratégiák – I. rész


Memory of flying – flickr/amarda

„…olyan ez, mintha Balog urat megkérnénk, hogy saját erejéből, eszközök nélkül emelkedjen fel és repülje körbe a parlamentet, és ha ez sikerült neki, akkor esetleg tárgyalhatunk a továbbiakról.”

A magyar helyzet


Orange gates – flickr/Larimdame

„Orbán még mindig a saját tévedésének foglya, ezért képtelen és alkalmatlan is arra, hogy fellépjen a Jobbik egyre agresszívebb félkatonai rohamosztagai ellen. A kitárt kapun pedig csak úgy özönlenek be a lelketlen és kegyetlen gazemberek.”

Komédia


7 Gods of Japan – flickr/Samurai Shiatsu

„A nevetés függetlenné tesz, és időnként megfordítja a hatalmi viszonyokat, hisz aki addig hatalmasnak látszott, azt esendőnek és ügyefogyottnak láttatja.”

Az embertelenség lépcsőfokai


Doré: Inferno – Wikimedia

„A probléma az, hogy az embertelenség a mi országunkban egyre inkább a kultúra részévé válik. Már-már azt mondhatjuk, hogy aki nem hajlandó elindulni a szociális vakság felé vezető lépcsőkön le a mélybe, az nem is igazán ’magyar’…”

Ahol a jövő már elkezdődött 2. – Gyöngyöspata


Drill – flickr/Angell Williams

„…a Gyöngyöspatát ostorokkal, fokosokkal, kutyákkal megszálló ’polgárőrök’ a szervezett bűnözés különös formáját gyakorolják, amikor emberi méltóságukban sértik, szabadságukban korlátozzák, életveszélyesen fenyegetik a roma gyerekeket és felnőtteket.”

Caligula lovai


The Ruins of Caligula’s Palace – flickr/wfbakker2

„A homogenitás elpusztítja a társadalmat, lehetetlenné teszi az újraalkotását, mert csak reprodukciót tud elképzelni, vagyis egy állapot pontos másolatát akarja létrehozni.”

Mi van itt?

Megjegyzések Andreas Oplatka Neue Züricher Zeitungban megjelent cikkéhez


Stealing the Spotlight – flikcr/Dawn

„…érdekes, hogy a nyomorban élőknek miként prédikál a kormány…: 'ha megfagy is a gyermeked, tiszteld a törvényt!' – mondja nekik. Ő maga meg, amint anyagi nehézségei támadnak, azonnal más vagyonához nyúl.”

Mit csinál rosszul az ellenzék?


Shattered – flickr/ Caro’s Lines

„…aki olvassa, hallgatja vagy éppen nézi az ellenzéki képviselők nyilatkozatait, csak kapkodást vesz észre. Nem áll össze a kép, és ez az egyik legnagyobb baj…”

Gyermekáldozat a rend oltárán?


flickr/cosey fanni tutti

„A magyar rendőrség szervezeti kultúrája nem jutalmazza, sokkal inkább bünteti a kezdeményezést. Ennek következtében a rendőrök a saját nyugalmuk érdekében megtanulják, hogyan ne vegyék észre azokat a jelenségeket, amelyekkel foglalkozniuk kellene.”

Hogyan csináljunk koncepciós pereket?

Útmutató kezdő diktátoroknak


Jens Galschiot: Ass to Ass – sharo5.nl

„…az egész ügy provinciálissá válik egy globális rendszeren belül, ennek következtében pedig maga a diktátor is provinciális lesz. Találtak ugyan egy dehonesztáló jelzőt, azt azonban csak ők maguk értik úgy. Silány megoldás!”

Mit kínál a Fidesz Európának?


Conflict (Vaison-la-Romaine) – flickr/sacred_destination

„A Fidesz… konfliktusokat kínál Európának. Orbán politikája egyértelművé teszi, mit ért erős tagállamon. Olyan államot, mint az általa vezetett Magyarország: nem egyezkedik, nem működik együtt, a partnereit lenézi, aztán kiáll a kamerák elé, és a kohézióról mesél.”

A polgári értékek és a Fidesz-alkotmány V

„Ódon, visszataszító bűz” – Fétisek és tévhitek


crown fire – flickr/aero nerd

„Leírom hát, még mielőtt betiltanák a korona társadalmi jelentéseinek nyilvános taglalását: minden királyi korona a kiszolgáltatottság, az antidemokratikus uralom és az önkény szimbóluma, amennyiben nem a múlt, hanem a jelen önálló szereplőjének… tekintik.”


A polgári értékek és a Fidesz-alkotmány IV

„Ódon, visszataszító bűz” – Az államcél


State History Museum, Texas – flickr/Visualist Image

„…a társadalmunkat alkotó individuumok szabadságát negligáló gondolkodást és politizálást teljesen magától értetődőnek tekintik mindazok, akik elhiszik, hogy az intézmények és szervezetek feljebb valóak az egyéneknél.”

A véleményszabadság korlátozása? S(z)ima ügy!


Sometimes accusation can kill – flickr/Lee Cofa

A feljelentés a véleményszabadság korlátozására tesz kísérletet, amikor elfogadhatatlannak nevezi a Galamusban megjelent írásaimat és mindazt, amit az órákon tanítok. Bár ez utóbbiról semmit sem tud, ezért nem is mond semmit.”

A polgári értékek és a Fidesz-alkotmány III.

Az ellenállás joga


William Blake (1757–1827) Minotaurusza

„Arra törekszenek, hogy ők is, akárcsak Minósz, megépítsék a maguk labirintusát, amelyből lehetetlen kijutni. Sőt, okulva Thészeusz történetén, most nem is egy, de számtalan Minótaurosz lakik majd ott.”