rss      tw      fb
Keres

A Keresztény Advent Közösség nyilatkozataA Keresztény Advent Közösség nevében az alábbi nyilatkozatot tesszük a 2011. július 11-én elfogadott új vallásügyi törvénnyel kapcsolatban.


Hetedik napot ünneplő adventista hitvallású gyülekezeteink szövetsége 1990-ben nyerte el jogilag rendezett egyházi státuszát. Előzőleg 15 éven át illegalitásban működtünk, mivel nem vállaltuk a pártállam hitelveinket sértő és erkölcsileg is elfogadhatatlan igényeinek a kiszolgálását. Az állam és az egyház szétválasztásának elvéhez következetesen ragaszkodva, hitéleti tevékenységünkhöz soha nem fogadtunk el állami támogatást, beleértve az általunk fenntartott Sola Scriptura Teológiai Főiskola működtetését is. Nyilatkozatunkat tehát elvi okból tesszük.

A rendszerváltást követő húsz évben sértetlenül érvényesült hazánkban a lelkiismereti és vallásszabadság. Az új törvény nem csupán bizonyos mértékű visszalépés ehhez képest – úgymond a „rendteremtés érdekében” –, hanem a meghagyott 14 egyházon kívül lévők számára ellehetetleníti ezeknek az alapjogoknak a szabad, teljes körű gyakorlását. A törvény kimondja, hogy az egyház elnevezést csak az új szabályok szerint nyilvántartásba vett szervezet viselheti (7. § 4. bek.). Az „egyház” (az Újszövetségben: ekklészia) azonban mindenekelőtt hitvallásos fogalom, nem csupán jogi kategória. Ezért a fenti paragrafus illetéktelen beavatkozás vallási-lelkiismereti ügyekbe. Továbbá elfogadhatatlan korlátozása a lelkiismereti és vallásszabadság alapjogának, amely magában foglalja azt a jogot, hogy bárki, nemcsak egyénileg, hanem másokkal közösen is, nyilvánosan is megvallhassa, gyakorolhassa lelkiismereti meggyőződését.

A törvény elvileg lehetőséget nyit az egyházi jogi státus meg- és visszaszerzésére, de olyan feltételeket támaszt, amelyek adatvédelmi vagy lelkiismereti okokból nem mindenki számára vállalhatók. Ezért a kritériumok alkalmasak a vallási közösségek megosztására. Ám az előírt feltételek teljesítése sem elegendő az egyházzá minősítéshez, arról ugyanis politikai testület, az Országgyűlés dönt kétharmados többséggel. Továbbá, „a feltételek teljesítése mellett sem jegyezhető be egyházként olyan közösség, amellyel szemben működése során az illetékes állami szerv nemzetbiztonsági kockázatot állapított meg” (16. § 4. bek.). A törvénynek ez a rendelkezése lehetővé teszi, hogy vallási közösségek tagjait hitéleti és egyéb szempontból titkosszolgálati eszközökkel megfigyeljék. Az új törvény tehát korlátozza a hit szabad gyakorlását, az egyházak működését politikai síkra tereli.

Tisztelettel kérjük az Országgyűlést, mint minden állampolgár alapvető emberi jogát védelmezni hivatott törvényhozói testületet, hogy vizsgálja felül és módosítsa ezt a törvényt, amelyet alapjoghoz méltatlan körülmények között változtattak át koncepcionálisan az utolsó percben, és fogadtatták el a képviselőkkel az egységes szöveg ismerete nélkül.

Emlékeztetünk arra is, hogy a keresztény vallás a lelkiismereti és vallásszabadság feltétlen tiszteletben tartására kötelez – megkülönböztetés nélkül, minden embert illetően. A keresztény hitvallással összeegyeztethetetlen igényelni ezt a jogot magunknak vagy a magunk közösségének, és tudomásul venni ennek a megtagadását mások számára.

2011. augusztus 25.

A Keresztény Advent Közösség
vezető testülete


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!