rss      tw      fb
Keres

A reformátusok egyeteme


Majsai Tamás elemzése nagyon pontosan írja le a Magyarországi Református Egyház (MRE) vezetőségének a jelenlegi kormányt kiszolgáló, és a radikális jobboldaltól csak taktikai megfontolásokból  elhatárolódó szervilis manőverezését.

Mivel pedig az MRE csakugyan „a kulturális és mentális devianciák megerősítésében emberek sokaságát egyesíteni alkalmas struktúrák egyike”, érdemes szemügyre venni, hogyan működteti az általa fenntartott oktatási intézményeket. A Károli Gáspár Református Egyetemet (KRE) történetének majd két évtizede valami egészen sajátos erkölcsiségre és jogfelfogásra szolgáltat példákat. Ez röviden úgy jellemezhető, hogy a Károli vezetői szemmel láthatólag azt gondolják, rájuk – mint felekezeti fenntartású egyetem irányítóira – nem kötelezőek a minden felsőoktatási intézményre érvényes szabályok.

Egy példa. A felsőoktatás minőségbiztosítási intézménye, a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) 2009-ben felhívta a KRE rektorának, Balla Péternek – ifj. Hegedűs Loránt sógorának – a figyelmét az Irodalomtudományi Iskola (IDI) működése során elkövetett törvénysértésekre. Az egyetem vezetése nem tett semmit a megszüntetésükre, a jogszerű állapot helyreállítására. Ezért a MAB visszavonta a törvénytelenül odaítélt PhD fokozatokat és megszüntette az IDI akkreditációját.

A KRE vezetői a professzorok kinevezésében is függetlenítik magukat a mindenki másra vonatkozó szabályoktól. Így lehetett a Károlin professzor, dékánhelyettes és a Hittudományi Doktori Iskola törzstagja az a Pethő Sándor, akiről korábban kétségen kívül bebizonyosodott, hogy egyetemi tanári címét nem létező publikációk feltüntetésével, megtévesztéssel szerezte.

A tanári karban meglehetősen nagy a fluktuáció. Az új oktatók alkalmazását sok esetben nem szakmai követelmények indokolják, hanem egyfajta támogatói hálózat kegyének a megnyerése magyarázza. Az egyetemi vezetés ezenkívül rendkívül találékony a számára valamilyen szempontból nemkívánatos oktatók munkaviszonyának megszüntetésében. Hima Gabriella professzor lakásán például a Wistmanwood cég titkosszolgálati eszközökkel készített felvételeket annak bizonyítására, hogy a professzor betegállománya alatt magántanítványokat fogadott. A Fővárosi Munkaügyi Bíróságon zajló perben a Károli az így készült, többórás videofelvétellel próbálta bizonyítani, hogy jogszerűen mondott fel a professzornak.

Így zajlanak a „református szellemiségű” egyetem mindennapjai, ilyen példát mutatnak a vezetői a rájuk bízott fiataloknak.

(Huszár Ágnes)


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!