rss      tw      fb
Keres

Navracsics ideges

Navracsics Tibor még a rendezvény előtt sietett kijelenteni néhány, már eddig is sulykolt „igazságot”. Például, hogy „Gyurcsány Ferenc és az MSZP egy és ugyanaz”.

Lehet ugyanaz egy ember és egy párt? Nem nagyon. De ha ezt a gondolatmenetet követjük – - kizárólag Navracsics Tibor kedvéért tegyük meg! – akkor megállapíthatjuk, hogy Gyurcsány kb. annyira egy és ugyanaz az MSZP-vel, amennyire Navracsics Tibor egy és ugyanaz a Fidesszel. De említhetjük például Wittner Máriát, ő is egy és ugyanaz a Fidesszel, meg Kövér László is, sőt Orbán Viktor is. És ne feledkezzünk meg Deutsch Tamásról, és különösen ne Cser-Palkovics Andrásról, na meg Szijjártó Péterről. Ők is mind „egy és ugyanaz” a Fidesszel. Ők külön-külön és együtt esszenciálisan a Fidesz. A Fidesz nyelvezete, stílusa, arca.

Jelent az valamit, hogy a felsoroltak a Fidesz, míg az MSZP, ezek szerint, csak Gyurcsány?

Hogyne jelentene! Azt jelenti, hogy a felsoroltak (akik azonosak a Fidesszel) közös ambíciója még mindig Gyurcsány Ferenc kiiktatása a politikai térből. Paradox helyzet, de gyakran a célok és a vágyak vádként fogalmazódnak meg. Navracsics szerint: „ a magyar politikatörténetben Gyurcsány elsőként hirdette meg ellenfeleinek felszámolását”. Mikor és hol? Navracsicsnak ezt nehéz lenne tényekkel alátámasztania. De az ilyen ellenpontozás szükséges az éppen ellenkező irányú politika igazolásához.

Például a következő - mondhatnánk freudi alapon kiválasztott - kijelentésben is: „Gyurcsány Ferenc a gyűlöletpolitizálás szimbóluma”

Érdemes értelmezni, mit is jelent a „gyűlölet” szó. Irracionálisan felfokozott negatív érzelmet jelent. Vajon arra céloz Navracsics, hogy Gyurcsány ennek tárgyaként, áldozataként vált szimbólummá? Mert akkor igaza van. A jobboldali médiában valóban egy egész iparág épült arra a Fidesz-stratégiára, hogy Gyurcsány Ferencet a nyilvánosság előtt „amortizálják”, miként ezt Semjén Zsolt büszkén vállalta is.* Nyilván abban a hitben, hogy ez már a lezárult múlt.

Arra, hogy ki gyűlölködik, azaz ki kelt irracionális negatív érzelmeket és indulatokat politikai ellenfeleivel szemben, ehhez milyen nyelvezetet és stílust használ, könnyű naponta példát találni. Itt van, mondjuk, Répássy Róbert napokban tartott sajtótájékoztatója Fazakas Szabolcs ügyében. (Közbevetőleg: elnézést kell kérnünk Répássy Róberttől, hogy őt a fenti felsorolásban nem említettük azonnal. Ő is a Fidesz arca és hangja, természetesen.) Répássy így „tiltakozik” az ellen, hogy az Európai Számvevőszék, eddigi munkája elismeréseként, egy magyar EU-képviselőt, Fazakas Szabolcsot tagjává választotta.

"A Fidesz határozottan felszólítja a jelenlegi MSZP-s kormányt, hogy azonnal fejezze be a pártkáderek kinevezését, és álljon el a kommunista titkosszolgálattal korábban együttműködő MSZP-s pártkatona, Fazakas Szabolcs kinevezésétől…Európa egyik legkorruptabb pártjának a képviselője, küldötte nem vehet részt az európai ellenőrző szervezet munkájában, a korrupció ugyanis fertőz.”

Persze értjük mi Navracsics Tibor alapproblémája. Az, hogy  Gyurcsány Ferenc valaki! Valaki olyan, aki tisztség nélkül is tekintély. És bizony az lesz a következő parlamentben is,  tisztség nélkül is. Vonatkoztatási pont.  Megkerülhetetlen tényező. Az ilyen személyiségek akkor is befolyással vannak a környezetükre, ha ténylegesen nem irányítanak. Bármennyire szerette volna Navracsics Tibor, ha Gyurcsányt – a Fidesz helyett – végleg eltanácsolta volna a saját pártja a politikától, még a választások előtt, mert akkor a Fidesznek  sem kellene számolni vele a jövőben a parlamentben, ez az óhaja nem teljesült. Ezt kezdi komolyan érteni a Fidesz. Ezért az idegesség.

De, kizárólag a kontraszt kedvéért, és kizárólag a gyűlöletkeltés irányának pontos bemérése kedvéért idézzük ide Gyurcsány Ferenc pénteki beszédének egy mondatát, amely Navracsics Tibor számára, megfontolásra ajánlható:

Az ország ellen nem lehet háborút folytatni. A magyar progresszió és a magyar baloldal nem tud, nem fog, nem akar revánsot venni, mert a magyar baloldalnak és a progressziónak fontosabb az ország büszkesége és nyugalma, mint az átkozott-elátkozott politikai háborúskodás a magyar jobboldallal.”

*  "Beszéljünk nyíltan. Ez egy politikai feladat is volt: Gyurcsány Ferenc amortizálása. Ez száz százalékosan sikerült. Nagyon nagyot hibázott, hogy ebbe a harcba belement." „Gyurcsány Ferenc énképe az volt, s azt mondta a szocialistáknak: azért vagyok én a ti vezéretek, mert én tudok harcolni Orbán Viktorral. Ezért militánsan lépett fel. Neki abból lett volna politikai haszna, ha Orbán Viktorral tud megküzdeni. De nem ért el hozzá; mert ott voltunk mi, Navracsics Tibor és én.


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!